Kegiatan Pengembangan Mental Keagamaan Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014

Berita Utama () 24 Januari 2014 08:29:09 WIB


Dalam rangka pembinaan mental pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014, diadakan kegiatan wirid 2 kali sebulan pada hari jum'at pagi. Pada hari jum'at tanggal 24 Desember 2014 dilaksanakan wirid di Mushalla Babussalam Komplek Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Jln Rasuna Said no 77 Padang dengan penceramah Ustad Drs Zulkisman.

Wirid dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Dinas Perkebunan Ir. Fajarudin dan pejabat lainnya dilingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat beserta staf. Adapun tema yang disampaikan oleh Ustad adalah berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dengan judul Keberhasilan Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan ada tiga faktor yang menyebabkan keberhasilan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam dan merubah peradapan manusia yang tidak hanya diakui oleh orang islam saja tapi juga diakui oleh umat agama lain atau dunia sekarang.

Adapun faktor pertama adalah kesungguhan beliau dalam menjalankan syariat agama yang beliau terima yaitu Al-Quran. Beliau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan diterapkan dalam bentuk prilaku sehari-hari baik dalam bentuk ibadah,muamalah,syariah maupun hubungan dengan sesama manusia. Sehingga pernah salah seorang sahabat bertanya kepada Aisyah bagaimana akhlak Rasul beliau menjawab akhlak Rasul adalah Al-Quran. Artinya beliau betul-betul mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Dan Allahpun memberikan pandangan pada kita melalui firmanNya dalam surat Al Ahzab ayat 21 yang Artinya" Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suriteladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banhyak menyebut Allah. Artinya akhlak Rasulullah begitu mulia yang membuat semua orang kagum tidak hanya dikalangan umat islam saja mengakagumi namun juga umat lain mengkagumi akhlak  Rasulullah seperti seorang penulis dari perancis yang bergama Kristen menulis buku 100 orang yang paling berhasil didunia, dimana ia menempatkan Nabi Muhammad SAW nomor satu.

Untuk itu ustad mengajak agar kita dapat selalu mensuriteladani beliau dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk dalam hidup sehingga kita tidak berbuat kemaksiatan atau menjadi orang durhaka kepada Allah. Jadilah kita orang yang taat atas perintah Allah dan meninggalkan laranganNya sehingga kita juga termasuk orang berhasil dalam hidup ini baik didunia sekarang maupun dihari akhirat kelak.