Peninjauan Masa Kerja

Pengumuman () 15 Juli 2013 09:41:47 WIB


PENINJAUAN MASA KERJA PNS


Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pengalaman kerja pada pemerintah/swasta yang berbadan hukum yang belum di perhitungkan sebagai masa kerja golongan dapat ditinjau/diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) Syarat-syarat:

  1. Status sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) /Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  2. Memiliki pengalaman kerja yang diperoleh dari pemerintah diperhitungkan penuh, sedangkan pengalaman kerja yang diperoleh dari swasta diperhitungkan 1/2 (satu per dua) sebanyak- banyaknya 8 tahun.
  3. Daftar Riwayat Hidup/Daftar Riwayat Pekerjaan.
  4. Salinan Sah STTB/Ijazah/Diploma/Akta yang dapat digunakan pada saaat bekerja dipemerintah/swasta.
  5. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
  6. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai bukti pengalaman kerja yang diperoleh.
  7. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.