SOTK Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2018

Struktur Organisasi HERLILIANA LUBIS, SH, MM(Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah) 30 Januari 2018 08:49:46 WIB


No Nama-Nama Pejabat Sesuai Struktur Organisasi NIP, Pangkat/Golongan Jabatan
1 WARDARUSMEN, SE. MM.     19630522 198601 1 001   Kepala Biro AP2BMD
         Pembina Utama Muda / IV.c    
2 Drs. M. SYUKRI KASIM     19601030 199303 1 001   Kepala Bagian Pengadaan
          Pembina Tk. I / IV.b   Barang dan Jasa
3 Ir. AFRIZAL, M.Si       19600427 199403 1 001   Kepala Bagian Bina Sarana
          Pembina Tk. I / IV.b      
4 BUDIYARMA, S.Sos.M.Si     19730828 199803 2 010   Kepala Bagian Pengelolaan
          Pembina / IV.a   Barang Milik Daerah
5 Ir. ZAINAR     19671016 199202 2 003   Kepala Sub Bagian
          Penata Tk. I/ III.d   Perubahan Status Hukum
6 BANI ARMIN, S.Sos     19620820 199203 1 005   Kepala Sub Bagian
          Penata Tk. I/III.d   Tata Usaha Biro
7 SUCI MARDYAH, SEI. M.Ec.Dev     19820901 200501 2 007   Kepala Sub Bagian
          Penata Tk. I / III.d   Penatausahaan BMD
8 CERRY M. WILMAN, ST.MM     19761016 200812 1 001   Kepala Sub Bagian  
          Penata / III.c   Pelaksanaan Barang dan Jasa
9 FADLI ILHAM, SE. M.Ec.Dev     19820312 200901 1 005   Kepala Sub Bagian
          Penata / III.c   Fasilitas dan Pembinaan
10 KURNILLA SOFIANY, SE     19840315 200901 2 001   Kepala Sub Bagian
          Penata / III.c   Pemanfaatan BMD
11 YANES BOY       19670113 199303 1 005   Kepala Sub Bagian Pengelolaan
          Penata / III.c   Sistem Informasi Barang dan Jasa
12 RINI AMELIA SARI, ST.     19791101 201101 2 003   Kepala Sub Bagian Pembinaan
          Penata Muda Tk. I / III.b   Pengadaan Barang dan Jasa
13 NOVEARDI SAIPUNIR, SE     19881125 201101 1 003   Kasubag Perencanaan
          Penata Muda Tk. I / III.b   Pengadaan dan BMD